Het merk voorbij

2014, 1e druk
319 pagina's
ISBN boek: 9789046904183
ISBN e-book: 9789046962718
Inclusief online studiemateriaal

Handboek voor identiteit en imago

Rudy van Belkom

Steeds meer schandalen komen aan het licht, en het vertrouwen in organisaties is historisch laag. Toch zijn er nog steeds veel organisaties die zich beter voordoen dan dat zij in werkelijkheid zijn. Bewapend met het internet is de consument machtiger dan ooit. De relatie die hij met een bedrijf heeft, is gelijkwaardiger, persoonlijker en transparanter geworden. Het merk voorbij laat zien dat bedrijven hier in hun communicatie rekening mee moeten houden: identiteit en imago zijn meer dan het bouwen van een merk. Lees verder »

Dit handboek presenteert de TACTICS-methode waarbij stap voor stap wordt gewerkt aan een betekenisvol en geloofwaardig imago. Niet het analyseren achteraf, maar het proactief managen van verwachtingen staat centraal. De theoretische onderbouwing wordt gevolgd door praktische hoofdstukken over implementatie, cases en voorbeelden van succesvol imago-ontwikkeling. De uitgebreide website helpt docenten om het boek optimaal te gebruiken en biedt studenten extra oefenmateriaal.

Met Het merk voorbij leren hbo-studenten van commerciële- en communicatieopleidingen structureel te werken aan imago-ontwikkeling. Het helpt professionals om hun vakgebied te bezien vanuit een actuele invalshoek.

Rudy van Belkom is eigenaar van Imagobureau TINK! en docent Concepting en Digitalisering aan de Fontys Academy for Creative Industries. « Minder

Het merk voorbij

Een helder gestructureerd boek geschreven vanuit een visie op de toekomst. Een dergelijk boek heb ik in mijn korte studietijd gemist. - Nalden (WeTransfer)

Het merk voorbij

Tweets #hetmerkvoorbij